Luxe legging, 100% vegan kleding
Log in / Registratie

Gebruiksvoorwaarden

Bekijk ook: Boodschappen doen

Website eigenaar:

Rokos, Rok Beigot S.P.
Vozniška pot 2
2344 Lovrenc na Pohorju

BTW nummer: SI75945789
Registratie nummer: 3201155000

Laatst gewijzigd: 20/06/2022

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruik licentie

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op deze website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. het materiaal wijzigen of kopiëren;
  2. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om de software op deze website te decompileren of reverse-engineeren;
  4. verwijder alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal; of
  5. het materiaal overbrengen naar een andere persoon of "spiegelen" het materiaal op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door de eigenaar van de website worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op deze website wordt geleverd "zoals het is". De eigenaar van de website geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft de website-eigenaar geen garantie of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op zijn internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen

In geen geval zullen de website-eigenaar of zijn leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen te gebruiken op deze website, zelfs als de website-eigenaar of een gemachtigde vertegenwoordiger van de website-eigenaar mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en fouten

Het materiaal op deze website kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. De eigenaar van de website garandeert niet dat het materiaal op zijn website nauwkeurig, volledig of actueel is. De eigenaar van de website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op zijn website. De eigenaar van de website verplicht zich echter niet om het materiaal bij te werken.

6. Links

De eigenaar van de website heeft niet alle sites gecontroleerd die aan zijn internetwebsite zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de website-eigenaar van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

De eigenaar van de website kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot deze website valt onder de wetten van de staat Slovenië, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

VISA Mastercard   Paypal

PrivacybeleidGebruiksvoorwaardenCookiesColofon       © 2022 LEGGIC