Luksusowe legginsy, 100% wegańska odzież
Zaloguj sie / Rejestracja

Warunki korzystania

Zobacz także: Zakupy

Właściciel strony:

Rokos, Rok Beigot S.P.
Vozniška pot 2
2344 Lovrenc na Pohorju

Numer VAT: SI75945789
Numer rejestracyjny: 3201155000

Ostatnio zmodyfikowany: 20/06/2022

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie internetowej są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) z tej witryny internetowej wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiały;
  2. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w tej witrynie internetowej;
  4. usuwać z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  5. przenieść materiały na inną osobę lub „lustro” materiały na jakimkolwiek innym serwerze.
 2. Ta licencja automatycznie wygasa w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez właściciela witryny w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zrzeczenie się

 1. Materiały w tej witrynie internetowej są dostarczane w stanie „takim, w jakim się znajdują”. Właściciel witryny nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto właściciel witryny nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów w jego witrynie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku właściciel witryny ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów w tej witryny internetowej, nawet jeśli właściciel witryny lub upoważniony przedstawiciel właściciela witryny został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Poprawki i Errata

Materiały pojawiające się w tej witrynie mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Właściciel serwisu nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały w jego witrynie są dokładne, kompletne lub aktualne. Właściciel serwisu może dokonywać zmian w materiałach zawartych na jego stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Właściciel serwisu nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Właściciel witryny nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jego witryną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia ze strony właściciela witryny. Korzystanie z takiej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

Właściciel witryny może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na związanie aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z tą witryną podlegają prawu Słowenii bez względu na przepisy kolizyjne.

Ogólne warunki i postanowienia dotyczące korzystania z witryny internetowej.

VISA Mastercard   Paypal

Polityka prywatnościWarunki korzystaniaCookiesOdcisk       © 2022 LEGGIC